Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť

Sekcia gynekologickej  urológie SGPS

Gynpor s.r.o. Sliač

 

si Vás dovoľujú pozvať na

VII. Slovenská  konferencia urogynekológie 2018

 

21.9. 2018

Hotel Tenis, Zvolen

Koordinátor konferencie:  MUDr. Ján Galád

 

Hlavnou témou konferencie s domácou i medzinárodnou účasťou bude

Inkontinencia moču a poruchy panvového dna.

Pôrod, panvové dno, diagnostika a liečba inkontinencie moču, operačná liečba POP, endoskopia v urogynekológii, varia.

 

Zasielanie prihlášok – AKTÍVNA ÚČASŤ: 30. 7. 2018

Časový limit prednášky je 10 min.

 

Kongres je zaradený do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania ARS CME.