Zoznam odborných podujatí v roku 2024

 

5.4.-8.4.2024
39th Annual European Association of Urology Congress, Paris
https://eaucongress.uroweb.org/the-congress/

3.5.- 6.5.2024 
American Urological Association Meeting, San Antonio, Texas,USA
 
16.5.-18.5.2024
XXX.kongres SGPS SLS, DoubleTree by Hilton, Bratislava
 
5.6.-7.6.2024    
31. Výročná konferencia Slovenskej urologickej spoločnosti, Nitra
 
19.6. – 22.6.2024
49th IUGA Annual Meeting, Singapore
https://www.iugameeting.org/
 
26.9.-27.9.2024
IX. Slovenská konferencia urogynekológie, Hotel Tenis, Zvolen
 

20.10. – 25.10.2024
54th Annual Meeting of the International Continence Society 2024, Madrid, Spain
https://www.ics.org/2024

8.11.2024
Kurz Ultrazvukové vyšetření panvového dna a jeho dysfunkcií,
Klinika gynekologie, porodnictví a neonatologie 1. LF UK a VFN, Praha, koordinátor: doc.MUDr.Kamil Švabík, PhD.
 
5.12.-7.12.2024
17th Annual Congress EUGA, Praha