25.1.-28.1.2018
6th International Neuro-Urology Meeting, Zürich, Švajčiarsko
https://www.neuro-uro.org/events/intro/detail.asp?IDinfo=57

16.3. – 20.3.2018
33rd Annual EAU Congress, Kodaň, Dánsko
www.eau18.org

6.4.-7.4.2018
Konferencia neštátnych urológov a urogynekológov, Tále

18.5.2018
workshop Diagnostika a management komplikovaného porodního poranění OASIS, přednáškový sál Fakultní nemocnice Ostrava, ČR
http://oasisworkshop.fno.cz/program

18.5. – 21.5.2018 
AUA  (American Urological Association)  2018 Annual Meeting, Moscone Center San Francisco, CA, U.S.A.
http://www.aua2018.org/

6.6. – 8.6.2018
25. výročná konferencia Slovenskej urologickej spoločnosti SLS, Hotel Partizán, Tále
 
7.6.-10.6.2018
V. spoločná konferencia  ČGPS ČLS JEP a SGPS SLS, Brno
http://gynkonference.cz/
 
26.6.-30.6.2018
43rd Annual Meeting IUGA, Viedeň
www.iugameeting.org
 
28.8.-31.8.2018
ICS Annual Meeting, Philadelphia, U.S.A.
 
21.9.2018
VII. SLOVENSKÁ KONFERENCIA UROGYNEKOLÓGIE, Hotel Tenis, ZVOLEN
 
9.10.-13.10.2018
PFD Week 2018,  AUGS 39thAnnual Scientific Meeting, Chicago, Illinois, U.S.A.
 
12.10.-13.10.2018
IV.konferencia gynekológov  a sexuológov, Hotel Grand Jasná
 
14.10.-19.10.2018
FIGO 2018 – XXII. World Congress of Gynecology and Obstetrics, Rio de Janeiro, Brazília

17.10.-19.10.2018
64.výroční konference ČUS ČLS JEP, Ostrava, Česká republika
http://www.cus.cz/

25.10.-27.10.2018
11th EUGA Annual Congress,Miláno, Taliansko
https://www.eugacongress.org/

16.11.-17.11.2018
Konferencia neštátnych urológov „Funkčná urológia“, Holiday Inn, Žilina
 
24.11.2018
Konferencia „Inkoforum“ na tému: „Prevencia a výzvy v zdravotnej starostlivosti o 
pacienta s inkontinenciou moču v 21. storočí“,  hotel Montfort, Belianske Tatry
 
6.12.2018
27. ročník konference Praktická urogynekologie, Praha, ČR
https://www.congressprague.cz/kongresy/urogyn2018.html
Pozvánka