25.2. 2020
Aktuálne výzvy v diagnostike a liečbe inkontinencie moču v roku 2020, Rimavská Sobota
 
26.2.2020
Aktuálne výzvy v diagnostike a liečbe inkontinencie moču v roku 2020,  Rožňava
 
31.3.2020 – neuskutoční  sa, preložené na 8.9.2020
Aktuálne výzvy v diagnostike a liečbe inkontinencie moču v roku 2020, Levice
 
1.4.2020 – neuskutoční  sa, preložené na 9.9.2020
Aktuálne výzvy v diagnostike a liečbe inkontinencie moču v roku 2020,  Galanta
 
15.4.2020 – neuskutoční  sa, preložené na 30.9.2020
Aktuálne výzvy v diagnostike a liečbe inkontinencie moču v roku 2020,  Košice,
 
24.4.-25.4.2020 preložené na 6.–7.11.2020
Konferencia neštátnych urológov, Liptovská osada 
 
3.6.-5.6.2020 preložené na  22.-24.11.2020
27. Výročná konferencia Slovenskej Urologickej Spoločnosti, Košice
 

4.6.-7.6.2020 neuskutoční sa, preložené na 3.6.-6.6.2021
VII. spoločná konferencia ČGPS ČLS JEP, a SGPS SLS, hotel Thermal, Karlovy Vary 
https://gynkonference.cz

26.8.-29.8.2020 – preložené na 18.11.- 21.11.2020 LEN ONLINE 
ICS Annual Meeting, Las Vegas, U.S.A.
 
2.9.- 5.9.2020  LEN ONLINE 
45th Annual Meeting IUGA, The Hague, The Netherlands – v Holandsku sa neuskutoční 
Informácie o online podujatí: https://www.iugameeting.org/2020-meeting/info/covid-19-update 
 
17.9.-18.9.2020
VIII. SLOVENSKÁ KONFERENCIA UROGYNEKOLÓGIE, Hotel Tenis, ZVOLEN
 
6.10.-10.10.2020 LEN ONLINE 
PFDWEEK2020, AUGS, Vancouver, Kanada
 
22.10.-24.10.2020
13th EUGA Annual Congress, Dublin
 
2.12.-3.12.2020 ZRUŠENÉ
XXIX. česká urogynekologie 2020, Clarion Congress Hotel Prague

Praha,Česká republika