16.3.-18.3.2019
34th Annual EAU Congress/20th International EAUN Meeting , Barcelona
 
5.6.-7.6.2019
26. výročná konferencia Slovenskej urologickej spoločnosti SLS, Martin
 
13.6.-14.6.2019
State of the Art v urogynekologii a rekonstrukční pánevní chirurgii, Zlín, ČR
 
20.6.-23.6.2019
VI. spoločná konferencia SGPS SLS a ČGPS ČLS JEP, Incheba Expo, Bratislava
 
3.9.-6.9.2019
ICS Annual Meeting,Gothenburg, Sweden
http://www.ics.org/2019
 
24.9.-28.9.2019
Joint Annual Meeting IUGA-AUGS, Nashville, Tennessee – USA
 
11.10.-12.10.2019
V. konferencia gynekológov, urológov a sexuológov, Hotel Družba, Jasná
http://www.amedi.sk/podujatia/konferencia-gynekologov-urologov-a-sexuologov-158/uvod.html
 
16.10.-18.10.2019
XII. Annual Congress EUGA, Tel Aviv, Izrael
 
16.10.-18.10.2019
65. výroční konference České urologické společnosti ČLS JEP, Clarion Congress Hotel Praha
 
25.10.-26.10.2019
Konferencia neštátnych urológov, Hotel Victoria, Martin
 
4.12.- 5.12.2019 
XXVIII. česká urogynekologie 2019, Clarion Congress Hotel Praha, ČR