Zoznam odborných podujatí v roku 2024

5.4.-8.4.2024
39th Annual European Association of Urology Congress, Paris
https://eaucongress.uroweb.org/the-congress/

3.5.- 6.5.2024 
American Urological Association Meeting, San Antonio, Texas,USA
https://www.auanet.org/AUA2024

16.5.-18.5.2024
XXX.kongres SGPS SLS, DoubleTree by Hilton, Bratislava
www.sgps.sk

5.6.-7.6.2024
31. Výročná konferencia Slovenskej urologickej spoločnosti, Nitra
www.sus.sk

19.6. – 22.6.2024
49th IUGA Annual Meeting, Singapore

https://www.iugameeting.org/
 
26.9.-27.9.2024
IX. Slovenská konferencia urogynekológie, Hotel Tenis, Zvolen

20.10. – 25.10.2024
54th Annual Meeting of the International Continence Society 2024, Madrid, Spain
https://www.ics.org/2024

8.11.2024
Kurz Ultrazvukové vyšetření panvového dna a jeho dysfunkcií,
Klinika gynekologie, porodnictví a neonatologie 1. LF UK a VFN, Praha, koordinátor: doc.MUDr.Kamil Švabík, PhD.
https://apolinar.eu/sluzby/ultrazvukove-vysetreni-panevniho-dna-a-jeho-dysfunkci-2/

5.12.-7.12.2024
17th Annual Congress EUGA, Praha
https://www.eugaoffice.org/congresses/17th-annual-congress-2024/