Zoznam odborných podujatí v roku 2023

10.3.-13.3.2023
38th Annual Congress EAU23, Milan, Italy
 
11.5.-13.5.2023
Konferencia SGPS SLS, Žilina
XXIX. kongres SGPS 2023 (sgps-kongres.sk)
 
14.6.-16.6.2023
Konferencia Slovenskej urologickej spoločnosti, Prešov
 
21. 6. – 24. 6. 2023
48th Annual Meeting, The Hague, The Netherlands
 
27. 9. – 30. 9. 2023
ICS Annual Meeting, Toronto, Canada

6.10.-7.10.2023
VIII. konferencia gynekológov, urológov a sexuológov, Grand hotel Jasná
VIII. konferencia gynekológov, urológov a sexuológov – sgps (home.sk)

9. 10. – 13. 10. 2023
The 2023 FIGO World Congress, Paris, France

11.10.-13.10.2023
69. výročná konferencia Českej urologickej spoločnosti, České Budejovice
https://www.cus.cz/pro-odborniky/akce/69-vyrocni-konference-ceske-urologicke-spolecnosti-cls-jep/

19.10.- 21.10.2023 
16th Annual Congress EUGA, Rome
 
6.12.-7.12.2023
XXXII. česká urogynekologie 2023, Clarion Congress Hotel Praha
https://www.congressprague.cz/kongresy/cur23/pozvanka.html