10.2.-11.2.2017
Konferencia neštátnych urológov, Donovaly

15.3.2017 Bratislava,  22.3.2017 Nové Zámky,  29.3.2017 Košice
Odborný seminár: Konzervatívne a medikamentózne riešenie inkontinencie moču, org. Inkofórum
http://www.inkoforum.sk/seminar-pre-lekarov

24.3.-28.3.2017
32nd Annual Congress of European Association of Urology, London
http://eau17.uroweb.org/
 
12.4. – Dunajská Streda, 19.4. – Žilina, 20.4. – Košice, 27.4. – Michalovce, 10.5. – Skalica, 11.5. – Bardejov
Odborný seminar: Medicínsko – právne minimum pri manažmente pacientky s inkontinenciou moču v gynekologickej ambulancii, Spolupráca urológa a gynekológa v ambulantnej praxi, Management ochorení prsníka pre ambulantnú prax.
Program na stiahnutie

2.5.2017 Košice,  9.5.2017 Bratislava
Seminár G-U Fórum 2017, org. Edukafarm
http://www.edukafarm.sk/c1456-g-u-forum-2017

12.5.-16.5.2017
Annual Meeting of American Urological Association, Boston, U.S.A.
http://www.aua2016.org/attendees/future-annual-meeting-dates.cfm
 
25.5.-28.5.2017
IV.spoločná konferencia SGPS SLS a ČGPS ČLS JEP, Incheba Expo, Bratislava
www.sgps-kongres.sk

7.6.-9.6.2017
24. Výročná konferencia SUS,  Trenčianske Teplice
 
20.6.-24.6.2017
42nd Annual IUGA Meeting, Vancouver, Canada
http://iugameeting.org/
 
11.9.-15.9.2017
ICS Annual Meeting, Florence, Italy
https://www.ics.org/news/599
 
22.9.23.9.2017
Stretnutie ambulantných urológov a urogynekológov 

6.10.-7.10.2017 
Konferencia gynekológov a sexuológov, Hotel Grand Jasná
http://www.amedi.sk/podujatia/konferencia-gynekologov-a-sexuologov-96/uvod.html

19.10.-22.10.2017
37th Congress of the Société Internationale d’Urologie (SIU), Lisbon, Portugal 
 
19.10.-21.10.2017
EUGA 10th Annual Congress, Barcelona, Spain
http://www.eugaoffice.org/euga-meetings
 
24.10.-28.10.2017
PFD Week 2017 AUGS 38thAnnual Scientific Meeting, Charlotte, North Carolina, U.S.A. 

24.11.- 25.11.2017
Konferencia Inkoforum na tému: „Starnúci močový mechúr u žien“,  hotel Residence, Donovaly
http://www.inkoforum.sk/uvod

6.12.-7.12.2017
26. ročník konference Praktická urogynekologie, Praha, ČR
www.congressprague.cz/urogyn2017