Predseda:
prof. MUDr. Peter Urdzík, PhD, MPH

Prednosta
Gynekologicko-pôrodnícka klinika
UPJŠ LF a UN LP
Trieda SNP 1, 040 11 Košice
Tel.: + 421 55 640 3615
http://www.unlp.sk/
e-mail: peturdzik@gmail.com

Podpredseda:
prim. MUDr. Ján Galád, PhD.

GYNPOR, s.r.o.
ul. SNP 9
962 31 Sliač
mobil.: +421 905 621123
tel./fax: +421 45 5326850
web: www.gynpor.sk
e-mail: galad@gynpor.sk

Vedecký sekretár:
MUDr. Tomáš Danys, PhD.,MPH

Ambulancia gynekologickej urológie Gyndanys s.r.o.
Kapisztóryho 5
940 34 Nové Zámky
tel.: +421 35 6404444
web: www.gyndanys.sk
e-mail: gyndanys@gmail.com

Aktualizácie, doplnenia a pripomienky môžete posielať na adresu: gyndanys@gmail.com