VIII. Slovenská konferencia urogynekologie,

22. 9. – 23. 9. 2022, hotel Kaskady, Sliač – Sielnica

FOTOGALÉRIA

 

30. 4. 2022

Odborná konferencia InkoFóra: Konzervatívna a minimálne invazívna liečba močovej inkontinencie, Liptovský Mikuláš
https://www.inkoforum.sk/odborny-seminar-pre-lekarov
 
19. 5. 22. 5. 2022
VIII. spoločný kongres ČGPS a SGPS, Incheba, Bratislava
https://www.sgps-kongres.sk/
 
8. 6. 11. 6. 2022
Výročná konferencia Slovenskej Urologickej Spoločnosti (SLS), Šamorín
https://sus2022.sk/
 
14. 6. 18. 6. 2022
AUGS/IUGA Scientific Meeting, Austin, Texas, USA

 
1. 7. 4. 7. 2022  
22nd International EAU Meeting, Amsterdam, The Netherlands
 
7. 9. 10. 9. 2022
ICS Annual Meeting, Viedeň, Rakúsko
 
22. 9. – 23. 9. 2022
VIII. Slovenská konferencia urogynekológie, hotel Kaskády, Sliač – Sielnica
 
7. 10. 8. 10. 2022
VI. konferencia gynekológov, urológov a sexuológov, hotel Družba, Jasná
 
19. 10. 21. 10. 2022
68.výroční konference ČUS ČSL JEP, Olomouc, Česká republika
 
20. 10. 22. 10. 2022
EUGA 2022 Annual Congress, Antibes, France
 
01. 12. – 2. 12. 2022
XXIX. Česká urogynekologie, Praha, Clarion Congress Hotel 
https://www.congressprague.cz/kongresy/cur22.html