2018

 

Celostátní konference s mezinárodní účastí XXVII. česká urogynekologie 2018

 

43rd Annual Meeting IUGA, 26.6.-30.6.2018, Viedeň

 

V. spoločná konferencia  ČGPS ČLS JEP a SGPS SLS, Brno,  7.6.-10.6.2018

 

2017

26. ročník konference Praktická urogynekologie – 7.12.2017, Praha, ČR 

 

IV.spoločná konferencia SGPS SLS a ČGPS ČLS JEP 25.5.-28.5.2017, Incheba Expo, Bratislava

 

Seminár G-U Fórum 2017 – 9.5.2017 Bratislava

 

Seminár Inkofóra: „Konzervatívne a medikamentózne riešenie inkontinencie moču“ – 22.3.2017, Nové Zámky

 

2016

Inkofórum na tému: „Prevencia inkontinencie moču v 21. storočí“ – 26.11. 2016, Tále

 

XXV. česká urogynekologie 2016 – 1.12.2016, Praha

 

VI. Slovenská konferencia urogynekológie 2016 – 14.10.2016, Sliač-Sielnica

III. spoločná konferencia ČGPS ČLS JEP a SGPS SLS – 9.6.-12.6.2016, Karlovy Vary