predseda 
prof. MUDr. Peter Urdzík,
PhD., MPH

podpredseda 
prim. MUDr. Ján Galád,
PhD. 

vedecký sekretár
MUDr. Tomáš Danys,
PhD., MPH