Zoznam odborných podujatí v roku 2020

 
25.2. 2020
Aktuálne výzvy v diagnostike a liečbe inkontinencie moču v roku 2020, Rimavská Sobota
 
26.2.2020
Aktuálne výzvy v diagnostike a liečbe inkontinencie moču v roku 2020,  Rožňava
 
31.3.2020
Aktuálne výzvy v diagnostike a liečbe inkontinencie moču v roku 2020, Levice
 
1.4.2020
Aktuálne výzvy v diagnostike a liečbe inkontinencie moču v roku 2020,  Galanta
 
15.4.2020
Aktuálne výzvy v diagnostike a liečbe inkontinencie moču v roku 2020,  Košice,
 
24.4.-25.4.2020
Konferencia neštátnych urológov, Liptovská osada 
3.6.-5.6.2020
27. Výročná konferencia Slovenskej Urologickej Spoločnosti, Košice
 
4.6.-7.6.2020
VII. spoločná konferencia ČGPS ČLS JEP, a SGPS SLS, hotel Thermal, Karlovy Vary 
 

24.6. – 27.6.2020
45th Annual Meeting IUGA, The Hague, The Netherlands
https://iugameeting.org/2020-meeting/meeting-venue/

26.8.-29.8.2020
ICS Annual Meeting, Las Vegas, U.S.A.
 
17.9.-18.9.2020
VIII. SLOVENSKÁ KONFERENCIA UROGYNEKOLÓGIE, Hotel Tenis, ZVOLEN
 
6.10.-10.10.2020
PFDWEEK2020, AUGS, Vancouver, Kanada
 
22.10.-24.10.2020
13th EUGA Annual Congress, Dublin