Partner webu:

Zoznam odborných podujatí TU

Konzervatívne a medikamentózne riešenie inkontinencie moču

22.3.2017, Nové Zámky

Primár MUDr. Ján Galád, predseda Sekcie gynekologickej urológie SGPS, bol dňa 1.12.2016 menovaný čestným členom Urogynekologické společnosti České republiky.