Zoznam odborných podujatí v roku 2021

 
3. 6. – 6. 6. 2021
VII. spoločná konferencia ČGPS ČLS JEP, a SGPS SLS, hotel Thermal, Karlovy Vary
https://gynkonference.cz 
 
23. 9. – 24. 9. 2021
VIII. Slovenská konferencia urogynekológie, Zvolen
 
8. 10. – 9. 10. 2021
VI. konferencia gynekológov, urológov a sexuológov, Hotel Družba, Jasná
 
12. 10. – 15. 10. 2021
ICS Annual Meeting, Melbourne, Australia
https://www.ics.org/2021
24. 10. – 29. 10. 2021
FIGO’s XXIII Congress, Sydney, Australia 
 
2. 12. 2021 
XXIX. Česká urogynekologie, Praha
 
2. 12. – 4. 12. 2021
EUGA Annual Meeting, Ljubljana
 
8. 12. – 11. 12. 2021
IUGA 46 th Annual Meeting, Singapore