Partner:

TOP AKCIA ROKU V SR

14. október 2016

VI. Slovenská konferencia urogynekológia 2016,

Hotel Kaskády, Sliač-Sielnica

klikni TU

III. spoločná konferencia ČGPS ČLS JEP a SGPS SLS

9.6.-12.6.2016,  Karlovy Vary

State of the Art

Zúčastnili sme sa:
8.4.-9.4.2016 State of the Art, Zlín, ČR