Loading...

Aktuality

Aktuality
Aktuality 2018-07-16T08:16:26+00:00

TOP AKCIA ROKU 2018
21.9.2018
 VII. Slovenská  konferencia
urogynekológie 2018

Hotel Tenis, ZVOLEN
Podrobnejšie informácie TU
Online prihláška na VII. Slovenskú konferenciu urogynekológie 2018
26.6.-30.6.2018
43rd Annual Meeting IUGA, Viedeň
www.iugameeting.org
 
28.8.-31.8.2018
ICS Annual Meeting, Philadelphia, U.S.A.
 
9.10.-13.10.2018
PFD Week 2018,  AUGS 39thAnnual Scientific Meeting, Chicago, Illinois, U.S.A.
 
21.9.2018
VII. Slovenská  konferencia urogynekológie 2018, Hotel Tenis, ZVOLEN
 
12.10.-13.10.2018
IV.konferencia gynekológov  a sexuológov, Hotel Grand Jasná
14.10.-19.10.2018
FIGO 2018 – XXII. World Congress of Gynecology and Obstetrics, Rio de Janeiro, Brazília
 
17.10.-19.10.2018
64.výroční konference ČUS ČLS JEP, Ostrava, Česká republika
http://www.cus.cz/
 
25.10.-27.10.2018
11th EUGA Annual Congress,Miláno, Taliansko
https://www.eugacongress.org/
 
24.11.2018
Konferencia „Inkoforum“ na tému: „Prevencia a výzvy v zdravotnej starostlivosti o 
pacienta s inkontinenciou moču v 21. storočí“,  hotel Montfort, Belianske Tatry

6.12.2018
27. ročník konference Praktická urogynekologie, Praha, ČR
https://www.congressprague.cz/