Partner:

TOP AKCIA ROKU V SR

14. október 2016

VI. Slovenská konferencia urogynekológia 2016,

Hotel Kaskády, Sliač-Sielnica

www.urogynekologia.sk

State of the Art

Zúčastnili sme sa:
8.4.-9.4.2016 State of the Art, Zlín, ČR

XXIV. ČESKÁ UROGYNEKOLOGIE 2015

3.12.2015
Praha, Clarion Congress Hotel Prague, ČR