Loading...

Aktuality

Aktuality
Aktuality 2018-04-13T09:56:26+00:00

TOP AKCIA ROKU 2018
21.9.2018
 VII. Slovenská  konferencia
urogynekológie 2018

Hotel Tenis, ZVOLEN
Podrobnejšie informácie TU

Ponuka spoločnosti
PRO.MED.CS Praha a.s.
pre lekárov na stiahnutie: TU.

6.4.-7.4.2018
Konferencia neštátnych urológov a urogynekológov, Tále

18.5.2018
workshop Diagnostika a management komplikovaného porodního poranění OASIS, přednáškový sál Fakultní nemocnice Ostrava, ČR
http://oasisworkshop.fno.cz/program 

18.5. – 21.5.2018 
AUA  (American Urological Association)  2018 Annual Meeting, Moscone Center San Francisco, CA, U.S.A.
http://www.aua2018.org/
 
6.6. – 8.6.2018
25. výročná konferencia Slovenskej urologickej spoločnosti SLS, Hotel Partizán, Tále
 
 7.6.-10.6.2018
V. spoločná konferencia  ČGPS ČLS JEP a SGPS SLS, Brno
http://gynkonference.cz/
 
 26.6.-30.6.2018
43rd Annual Meeting IUGA, Viedeň
www.iugameeting.org
28.8.-31.8.2018
ICS Annual Meeting, Philadelphia, U.S.A.
 
9.10.-13.10.2018
PFD Week 2018,  AUGS 39thAnnual Scientific Meeting, Chicago, Illinois, U.S.A.
 
21.9.2018
VII. Slovenská  konferencia urogynekológie 2018, Hotel Tenis, ZVOLEN
 
12.10.-13.10.2018
IV.konferencia gynekológov  a sexuológov, Hotel Grand Jasná
 
14.10.-19.10.2018
FIGO 2018 – XXII. World Congress of Gynecology and Obstetrics, Rio de Janeiro, Brazília

17.10.-19.10.2018
64.výroční konference ČUS ČLS JEP, Ostrava, Česká republika
http://www.cus.cz/

25.10.-27.10.2018
11th EUGA Annual Congress,Miláno, Taliansko
https://www.eugacongress.org/

1.12.2018
Konferencia InkoForum
www.inkoforum.sk

6.12.2018
27. ročník konference Praktická urogynekologie, Praha, ČR