Bratislava
Mgr. Zuzana Woleková
Centrum aktívnej fyzioterapie.
Tel.: 0902 406 192
E-mail:info@fit-mama.sk

Košice
PhDr.Magdaléna Hagovská, PhD., Cert.MDT
KFBLR LF UPJŠ a UNLP
Tel.: 0944400846
lehag@centrum.sk

Bc. KatarínaKrempaská,
Tel.: 0907 022 806
E-mail: katarina.krempaska@gmail.com

Ružomberok
PhDr. Anna Butorova, PhD.
Katedra fyzioterapie – Katolícka univerzita v Ružomberku
Tel.: 0908925863
E-mail: anna.butorova@ku.sk

Stará Ľubovňa
Mgr. Zuzana Repková
Fyziofit – reh.centrum pohybu a zdravia
Tel.: 0907 764 722
E-mail: repkova@innet.sk
www.fyziofit.sk

 

Stupava
Mgr. Monika Širočková,
Prima Rehab
Tel.: +421 905 891 205
E-mail: monika.sirockova@gmail.com
www.primarehab.sk

Žilina
Mgr. Erika Kubová,
Ambulancia liečebnej RHB,
Tel.: 0949  284 769

Mgr. Lenka Jatiová
0907 512 390
Web: www.fyzioterapiafunaction.sk

Mgr. Lucia Rolčeková
Active Clinic,
Tel.: 0917 157 801
E-mail: lucia@activeclinic.sk