Slovenská gynekologicko – pôrodnícka spoločnosť  SLS
Sekcia gynekologickej  urológie SGPS SLS
Gynpor s.r.o. Sliač

 

VIII. Slovenská konferencia urogynekológie

6uro

 
 
Hotel Kaskády, Sliač
22.9. – 23.9. 2022