Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť

Sekcia gynekologickej urológie SGPS

Gynpor s.r.o. Sliač

 

si Vás dovoľujú pozvať na

VIII. Slovenská konferencia urogynekológie

22. – 23. 9. 2022

Hotel Kaskady, Sliač-Sielnica

 

 Koordinátor konferencie: MUDr. Ján Galád, PhD.

 

Hlavná téma konferencie s domácou i medzinárodnou účasťou

Poruchy panvového dna

Pôrod, panvové dno, diagnostika a liečba inkontinencie moču, operačná  liečba POP, varia.

 

Zasielanie prihlášok – AKTÍVNA ÚČASŤ:       30. 6. 2022

Časový limit prednášky je 10 min.

 

Kongres je zaradený do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania ARS CME.

Registrácia:

e-mail: marketing@gynpor.sk

on-line: www.urogynekologia.sk

 

Registračný poplatok:

Účastník:   do 31. 8. 2022 od 1. 9. 2022 a na mieste
Člen SGPS, ČGPS  50 € 60 €
Nečlen 60 € 70 €
Člen SGPS do 30 rokov 40 € 50 €
Sestra  30 €  40 €

             

Registračný poplatok zahŕňa: kongresový balíček, organizačné zabezpečenie konferencie, občerstvenie, obed (20 €).

Nepeňažné plnenie: Organizátor nebude poskytovať nepeňažné plnenie pre účastníkov podujatia. Ak si účastník hradí registračný poplatok sám, nemá povinnosť odvodu zrážkovej dane za nepeňažné plnenie v zmysle Zákona o dani z príjmov č.  595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 

Registračný poplatok uhraďte prosím na účet:

Názov účtu: Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť
Peňažný ústav: Tatrabanka a. s., Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava
IBAN:   SK55 1100 0000 0026 6245 5126
KS:  
0558
VS:
22092022
SWIFT:
TATRSKBX

 

Poznámka: do správy pre prijímateľa uveďte meno účastníka, nie názov firmy.

Organizačný sekretariát konferencie:

Gynpor Sliač, s.r.o.

SNP 9, 962 31 Sliač

Mgr. Augustínová Slávka

Tel: +421 918 866 054

E-mail: marketing@gynpor.sk, www.gynpor.sk

 

Ubytovanie:  zabezpečuje si každý účastník individuálne

Hotel Kaskady, Letecká 19, 962 31 Sliač – Sielnica

Tel: +421 45 530 00 00, Mobil: +421 905 898 350
E-mail: recepcia@hotelkaskady.sk, https://www.hotelkaskady.sk/ubytovanie 

Ďalšie možnosti ubytovania

www.urogynekologia.sk