Tituly Meno Priezvisko Pracovisko Adresa Mesto Telefón
MUDr. Ondrej Balco Gyn.-pôr.odd.,Všeobecná nemocnica Šrobárova 1 Rimavská Sobota  
prim.MUDr.
PhDr.,MHA
Martina Becová Gyn.-pôr.odd., Nemocnica Brezno Banisko 1 Brezno +421486302543
MUDr. Slavomír Biľ Gyn-pôr.klinika, FNsP J.A. Reimana Hollého 14 Prešov +421517011122
prim.MUDr. Vladimír Böhmer Gyn.-pôr.odd., Nemocnica Poprad,a.s. Banícka 28 Poprad  +421527125, kl.426,kl.275
MUDr. Peter Brenišin Gynekologická ambulancia, Ambulancia gynekologickej urológie BrenCare s.r.o., Francisciho 4977/22 Poprad +421917958831
prim. MUDr.,
MPH
Martin Buban Gyn.-pôr.odd., Nemocnica Trebišov ul. SNP 1079/76 Trebišov +42156 6660 663
MUDr. Peter Buc UROGYN, s.r.o., Ambulancia gynekologickej urológie ZS-Hálkova 3 Žilina 421417232209
MUDr. Ružena Bugárová GYNARUB s.r.o., Gynekologická ambulancia Stará Kremnička 300 Stará Kremnička  +421456723079
MUDr.,PhD,
MPH
Tomáš Danys GYNDANYS s.r.o., Gynekologická ambulancia, Ambulancia gynekologickej urológie Kapisztóryho 5 Nové Zámky +421356404444, www.gyndanys.sk
MUDr. Tibor Feldmár Gynekologická ambulancia, Poliklinika Veľkoblahovská 23 Dunajská Streda +421315571402
MUDr. Károly Földes AFK, s.r.o., Gynekologická ambulancia č.d.576 Dolný Štál  
prim. MUDr., PhD. Ján Galád GYNPOR s.r.o., Všeobecná nemocnica a jednodňová chirurgia Ul.SNP 9 Sliač +421455326850, +421455429902, www.gynpor.sk
MUDr. Eva Galádová Pelecháčová GYNPOR s.r.o., Všeobecná nemocnica a jednodňová chirurgia Ul.SNP 9 Sliač +421455326850, +421455429902, www.gynpor.sk
MUDr. Peter Gindl Ambul.gyn.-pôr.a mamológie Mierová 1435/35 Galanta  
MUDr., PhD. Lubica  Hammerová I.gyn.-pôr.klinika, UNB, Nemocnica Sv.Cyrila a Metoda  Antolská ul. 11 Bratislava +421268672670
MUDr. Ivan Hlavatý Gynekologická ambulancia, Poliklinika Šurany Ul.SNP 2 Šurany +421356500884
doc.MUDr.,
CSc.
Ivan Hollý II. Gyn.-pôr.klinika, UNB Bratislava, Ružinov Ružinovská 6 Bratislava  
MUDr. Alexander Chudík Gyn.por.odd., Nemocnica Banisko 1 Brezno +421486302543
MUDr. Oľga Káčeríková Gyn-pôr.oddelenie, FNsP Žilina Spanyolova 43 Žilina  
MUDr. Vilma Karisná Gynekologická ambulancia, Žilpo s.r.o. Vysokoškolákov 31 Žilina +421415627043
prim. MUDr.,
PhD.
Peter Kaščák Gyn.-pôr.klinika, FN Trenčín Legionárska 28 Trenčín +421326566203
MUDr. Branislav Kopčan CeGyS s.r.o. Legionárska 642/31 Trenčín +421948009005 www.cegys.sk
MUDr. Ján Králik GYNPOR s.r.o., Ul.SNP 9 Sliač +421455326850, +421455429902, www.gynpor.sk
MUDr. František Kruľ TOPGYN s.r.o., Gynekologická ambulancia SNP 590/29 Svidník  
MUDr. Ladislav Kubalík NZZ Gynekologická ambulancia Strojárska 20 Snina +421577621320
MUDr. Attila Leško Gyn.-pôr.odd., Nemocnica sv.Barbory Špitálska 1 Rožňava  
MUDr. Michal Lichvár GYNAML, s.r.o., Gynekologická ambulancia Tomášovská 53 Smižany  
MUDr. Jaroslav Novotný Gynod s.r.o. Hviezdoslavova 27 Kežmarok +421527781848
MUDr. Štefan Novysedlák Gyn.-por.odd., Nemocnica Jánskeho 1 Spišská Nová Ves +421534199111
MUDr. Igor Olšavský IGYN s.r.o., Gynekologická ambulancia Ul.Janka Kráľa 12 Rožňava +421587329668
MUDr., CSc. Jozef Oravec I.Gyn.-pôr.klinika, UNB , Nemocnica Sv.Cyrila a Metoda Antolská 11 Bratislava – Petržalka +421268673294
prim., MUDr.,
PhD.
Peter Papcun II. Gyn.-pôr.klinika UNB Bratislava, Ružinov Ružinovská 6 Bratislava – Ružinov +421248234738, +421248234769
MUDr. Jaroslav Pavlačík Gyn.ambul.VMSP Levoča Probstnerova cesta 2 Levoča +421534512651, kl.312, 321
MUDr. Alexander Šipoš Gyn.-pôr.klinika, FN Trnava A.Žarnova 11 Trnava +421335938506
prim. MUDr. Jaroslav Petrišin Gyn.-pôr.oddelenie, NsP Sv.Jakuba Sv.Jakuba 510/21 Bardejov +421544788218
MUDr. Roman Procházka 1.Gyn.-pôr.klinika SZU, Nemocnica akademika Dérera Limbová 5 Bratislava – Kramáre +421259542794
MUDr., PhD. Ján Richnavský III.gyn.por.klinika SZU Lúčna 57 Košice-Šaca +421557234207
MUDr., PhD. Martin Smolko SOFYC Clinic, Klinika 1-dňovej chirurgie Bardejovská 24 Prešov +421903350154, +421911930782
MUDr. Vladimír Spišák Gyn.pôr.odd., Vranovská nemocnica n.o. M.R. Štefánika 187/177B Vranov nad Topľou  
MUDr.,PhD. Barbara Spodniaková II.gyn.-pôr.klinika, UNB  Ružinov Ružinovská 6  Bratislava +421248234111
MUDr. Sven Szédely GYNPOR  s.r.o. Hviezdoslavova 1 Zvolen +421455326850
prim. MUDr. Eduard Škerlík Gyn.-pôr.klinika, FNsP F.D.Roosvelta Nám L.Svobodu 1 Banská Bystrica +421484412141
MUDr. Júlia Šedíková Gyn.-pôr.oddelenie, Ústredná vojenská nemocnica Ružomberok Považská 2 Ružomberok  
MUDr. Iveta Trnovská amb.č.1 Kalinčiakova 6 Sučany +42143810036
  amb.č.2 Hodžova 1 Martin +421433810037
prof. MUDr.,
PhD, MPH
Peter Urdzík Ambulancia gynekologickej urológie, Explere s.r.o. Masarykova 17/A, 2. poschodie Košice +421915878345
MUDr. Silvia Zambová Gynekologická ambulancia ZAGYN s.r.o. Námestie Osloboditeľov 12 Michalovce +421917746641