Slovenská gynekologicko – pôrodnícka spoločnosť  SLS
Sekcia gynekologickej  urológie SGPS SLS
Gynpor s.r.o. Sliač

 usporiadajú

kongres

VI. SLOVENSKÁ KONFERENCIA
UROGYNEKOLÓGIE 2016

6uro

Témy: Inkontinencia moču a defekty panvového dna u žien,

diagnostika, konzervatívna a operačná liečba,

komplikácie liečby a ich riešenie, vplyv pôrodu na panvové dno.

Hotel Kaskády, Sliač
14.10.2016