predseda
prim. MUDr. Ján Galád, PhD. 

podpredseda
prof. MUDr. Peter Urdzík, PhD., MPH

vedecký sekretár
MUDr. Tomáš Danys, PhD., MPH