predseda
prim. MUDr. Ján Galád, PhD. 

podpredseda
doc. MUDr. Peter Urdzík, PhD., MPH, mim. prof.

vedecký sekretár
MUDr. Tomáš Danys, PhD., MPH