Tituly Meno Priezvisko Pracovisko Adresa Mesto Telefón              
MUDr. Barbora Balažovjechová Gynpor.odd., Nemocnica Bory I.Kadlečíka 2 Bratislava +421950105510              
MUDr. Ondrej Balco Gyn.-pôr.odd.,Všeobecná nemocnica Šrobárova 1 Rimavská Sobota                
prim.MUDr.,PhD,MHA  Martina Becová Gyn.-pôr.odd., Nemocnica Brezno Banisko 1 Brezno  +421486302543              
             
prim.MUDr.,CSc. Tibor Bielik Gyn.pôr.klinikaUniverzitná nemocnica Martin Kollárova 2 Martin                
MUDr. Slavomír Biľ Gyn-pôr.klinika, FNsP J.A. Reimana Hollého 14 Prešov +421517011122              
MUDr. Vladimír Bőhmer GYNONK s.r.o., Gynekologická ambulancia Levočská 5112/26B  Poprad                
prim.MUDr. Marián Raučina Gyn.-pôr.odd., Nemocnica Poprad,a.s. Banícka 28 Poprad  +421527125 426 a +421527125 791              
MUDr. Peter Brenišin Gynekologická ambulancia, Ambulancia gynekologickej urológie BrenCare s.r.o., Francisciho 4977/22 Poprad +421917958831              
prim. MUDr.,MPH Martin Buban Gyn.-pôr.odd., Nemocnica Trebišov ul. SNP 1079/76 Trebišov +42156 6660 663              
             
MUDr. Ružena Bugárová GYNARUB s.r.o., Gynekologická ambulancia Stará Kremnička 300 Stará Kremnička  +421456723079              
MUDr.,PhD,MPH Tomáš Danys GYNDANYS s.r.o., Gynekologická ambulancia, Ambulancia gynekologickej urológie Kapisztóryho 5 Nové Zámky +421356404444, www.gyndanys.sk              
             
MUDr. Tibor Feldmár Gynekologická ambulancia, Poliklinika Veľkoblahovská 23 Dunajská Streda +421315571402              
MUDr. Károly Földes AFK, s.r.o., Gynekologická ambulancia č.d.576 Dolný Štál                
prim. MUDr., PhD. Ján Galád GYNPOR s.r.o., Všeobecná nemocnica a jednodňová chirurgia Ul.SNP 9 Sliač +421455326850, +421455429902, www.gynpor.sk              
MUDr. Eva Galádová Pelecháčová GYNPOR s.r.o., Všeobecná nemocnica a jednodňová chirurgia Ul.SNP 9 Sliač +421455326850, +421455429902, www.gynpor.sk              
doc.MUDr.CSc. Ivan Hollý Gyn.por.oddelenie, Nemocnica Bory Ivana Kadlečíka 2 Bratislava +421950105510              
             
MUDr. Alexander Chudík Gyn.por.odd., Nemocnica Banisko 1 Brezno +421486302543              
MUDr. Oľga Káčeríková UROGYN, s.r.o., Ambulancia gynekologickej urológie ZS-Hálkova 3 Žilina  +421417232209              
MUDr. Vilma Karisná Gynekologická ambulancia, Žilpo s.r.o. Vysokoškolákov 31 Žilina +421415627043              
prim. MUDr.PhD. Peter Kaščák Gyn.-pôr.klinika, FN Trenčín Legionárska 28 Trenčín +421326566203              
             
MUDr. Branislav Kopčan CeGyS s.r.o. Legionárska 642/31 Trenčín +421948009005 www.cegys.sk              
MUDr. Ján Králik GYNPOR s.r.o., Ul.SNP 9 Sliač +421455326850, +421455429902, www.gynpor.sk              
MUDr. František Kruľ TOPGYN s.r.o., Gynekologická ambulancia SNP 590/29 Svidník                
MUDr. Ladislav Kubalík NZZ Gynekologická ambulancia Strojárska 20 Snina +421577621320              
MUDr. Attila Leško Gyn.-pôr.odd., Nemocnica sv.Barbory Špitálska 1 Rožňava                
MUDr. Michal Lichvár GYNAML, s.r.o., Gynekologická ambulancia Tomášovská 53 Smižany                
MUDr. Jaroslav Novotný Gynod s.r.o. Hviezdoslavova 27 Kežmarok  +421527781848              
MUDr. Štefan Novysedlák Gyn.-por.odd., Nemocnica Jánskeho 1 Spišská Nová Ves  +421534199111              
MUDr. Igor Olšavský IGYN s.r.o., Gynekologická ambulancia Ul.Janka Kráľa 12 Rožňava  +421587329668              
MUDr., CSc. Jozef Oravec I.Gyn.-pôr.klinika, UNB , Nemocnica Sv.Cyrila a Metoda Antolská 11 Bratislava Petržalka  +421268673294              
prim., MUDr.PhD. Peter Papcun II. Gyn.-pôr.klinika UNB Bratislava, Ružinov Ružinovská 6 Bratislava  Ružinov +421248234738, +421248234769              
             
MUDr. Jaroslav Pavlačík Gyn.ambul.VMSP Levoča Probstnerova cesta 2 Levoča +421534512651, kl.312, 321              
MUDr. Alexander Šipoš Gyn.-pôr.klinika, FN Trnava A.Žarnova 11 Trnava  +421335938506              
prim. MUDr. Jaroslav Petrišin Gyn.-pôr.oddelenie, NsP Sv.Jakuba Sv.Jakuba 510/21 Bardejov  +421544788218              
MUDr. Roman Procházka 1.Gyn.-pôr.klinika SZU, Nemocnica akademika Dérera Limbová 5 Bratislava – Kramáre +421259542794              
MUDr., PhD. Ján Richnavský Gyn.por.klinika, Univerzitná nemocnica
L. Pasteura Košice
Rastislavova 43 Košice                
MUDr., PhD. Martin Smolko SOFYC Clinic, Klinika 1-dňovej chirurgie Bardejovská 24 Prešov  +421903350154, +421911930782              
MUDr. Vladimír Spišák Gyn.pôr.odd., Vranovská nemocnica n.o. M.R. Štefánika 187/177B Vranov nad Topľou +421917975476              
MUDr.,PhD. Barbara Spodniaková Gyn.por.oddelenie, Nemocnica Bory Ivana Kadlečíka 2 Bratislava +421950105510              
MUDr. Sven Szédely GYNPOR  s.r.o. Hviezdoslavova 1 Zvolen +421455326850              
MUDr. Júlia Šedíková Gyn.-pôr.oddelenie, Ústredná vojenská nemocnica Ružomberok Považská 2 Ružomberok                
MUDr. Matúš Škovran Gynpor.odd., Nemocnica Bory I.Kadlečíka 2 Bratislava +421944 308 918              
MUDr. Iveta Trnovská amb.č.1 Kalinčiakova 6 Sučany 42143810036              
  amb.č.2 Hodžova 1 Martin +421433810037              
prof. MUDr.PhD.,MPH Peter Urdzík Urogynekologická ambulancia č.1: Poliklinika Centrum Brigádnická 2 Košice +421552851831              
             
      Urogynekologická ambulancia č. 2: Gynekokologicko-pôrodnícka klinika Trieda SNP 1 Košice +421556403628              
MUDr. Matej  Vidoman Gyn-por.klinika Trenčín Legionárska 28 Trenčín +421326566203              
MUDr. Silvia Zambová Gynekologická ambulancia ZAGYN s.r.o. Námestie Osloboditeľov 12 Michalovce  +421917746641